Saturday 15 March 2014

WAYK'la yola çıkıyoruz

WAYK'ı eşimle birlikte bir süre inceledikten sonra, bir İngilizce öğretmeni olarak dil edinimi derslerinde öğrendiğimiz ilkelerle örtüşen noktalarından yola çıkarak WAYK'ın etkili olabileceğine inanmaya başladım. İngilizce öğrenmeye istekli bazı yetişkin öğrencilerle yöntem üzerinde konuştum ve denemeye karar verdik. Her ne kadar işin ticari bir boyutu olsa da bu kısmı ikinci plana atarak deneysel grup çalışmaları yapmaya başladık.

İlk İngilizce derslerimiz

WAYK'la ilgili ilk tereddütlerimden biri -ki bunu Türkçe öğrenen yabancı öğrencilerle yaşamıştık- yetişkin grupların işaret dili kullanmak konusunda isteksiz olabilecekleriydi. Ancak ilk derste bile öğrenciler içinde çekingen yapıda olanlar bile bu konuda tereddüt etmedi. Universal Speed Curriculum'ı takip ederek birinci dersi yaptık. Dersin sonunda öğrenciler -ki biri İngilizceyle ilk kez tanışıyordu diyebiliriz- işaretleri yapmadan sohbet edebiliyorlardı.

WAYK'ın gözlemlediğim en güçlü özelliği öğrencilerin motivasyonunu daima yüksek tutuyor olması. Şu aşamada bunun iki sebebini belirtebilirim: çocuklar için bunun bir oyun olması; yetişkinler için de daha ilk dersten İngilizce konuşuyor olmaları.

Müfredat gelişimi açısından şu ana dek sadece başlangıç sınıflarıyla işaret dilini denedim ama 10. sınıf düzeyinde bir öğrenciyle konuşma dersi yaparken WAYK ilkelerini kullandım ve okulda gördüğü grameri pratik olarak da kullanmasında yararı olduğunu gördüm. Eşim de 11. sınıf düzeyinde bir öğrenciyle WAYK'ı kullanarak gayet başarılı oldu.

WAYK'ın esprisi

WAYK'ın klasik yöntemlerden farklı bir yönü işaret dili olsa da WAYK bundan ibaret değil. Esasında eğitim fakültelerindeki ideal dil öğretim yöntemlerini WAYK'ta buluyoruz. Özellikle de öğrencinin ana dilini kullanmadan, "set-up" yaratarak, bol bol tekrar yaptırarak öğretmek bunlardan bazıları.

WAYK'ın klasik yöntemden en büyük farkı, çocukken dil öğrenirken olduğu gibi gramer açıklamasına girilmemesi. Beynin zaten öğrendiği bir şeyi tekrar açıklamaya da gerek yok mantıken, sadece İngilizce öğretmeni adaylarının bunu bilmesi yeterli, İngilizce konuşacak olanların kullandıkları yapının adını ya da kuralı bilmesine gerek yok.

Pek çok öğretmen gözlemlemiştir, okulda öğrendiklerimizle sınıf ortamında uygulayabildiklerimiz farklıdır. Bu açıdan, WAYK ideal öğretim yöntemlerini uygulamamıza yardım eden bir paket program diyebiliriz.

Şu an izlenimlerim böyle, önümüzdeki derslerden izlenimlerimi de aktarmaya devam edeceğim...

No comments:

Post a Comment